Flyttfirma med hög kvalitet & standard

All personal inom Uppsala Stadsbudskår är serviceinriktade, och har erfoderlig utbildning i branschen. Detta för att Du som kund ska kunna lita på oss till 100%. Yrkestillstånd och försäkring bohag 2000 finns.

Uppsala Stadsbud har fått utmärkelsen TRIPPEL A 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en utmärkelsen man kan få som aktiebolag i norden. Vi är medlemmar i Svenska Åkeriförbundet och ABC-Åkarna Uppland.

Trafiksäkerhetspolicy

Företaget följer regelbundet upp att våra anställda håller hastighetsbegränsningar, använder bilbälte, kör nyktra och drogfria samt är pigga och utvilade. Samtliga delägare har ansvar för att trafiksäkerhetspolicyn efterlevs i det dagliga arbetet. Samtliga arbetstagare ansvarar för att följa gällande policy samt snarast informera delägare om det uppstår brister gällande trafiksäkerhet.

Alla arbetstagare inom företaget skall:

 • Alltid följa gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler
 • Alltid använda bilbälte, oavsett vilken bil som används
 • Alltid leva upp till vår alkohol- drog policy, dvs. alltid vara nyktra i arbetet
 • Alltid vara pigga och utvilade när de kör i arbetet
 • Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i arbetet
 • Göra en säkerhetskontroll av ekipaget före och efter körning, Chaufför är huvudansvarig.
 • Genomgå den utbildning som krävs för hantering av bakgavelslyft genom ABC­
  åkarna.
 • Genomgå färdskrivarutbildning.
 • Samtliga chaufförer som innehar minst C-kort skall genomgå en fortsättningsutbildning för att behålla yrkeskompetens.

Arbetsmiljöpolicy

 • Rapportera nya lösningar på arbetsmiljöproblem. Och beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras.
 • Riskbedömning genomförs vid varje uppdrag hos kund.
 • Fortlöpande vidta åtgärder mot brister i arbetsmiljön.
 • Fortlöpande planering av förändring som har betydelse för arbetsmiljön
 • Biträda vid utarbetandet av arbetsmiljöplaner samt bistå med dokumentation och riskanalys av arbetsmiljöarbetet
 • Förebygga ohälsa, olycksfall och tillbud.
 • Se till att arbetsskada och tillbud rapporteras och följs upp.
 • Aktivt medverka för att klarlägga rehabiliteringsbehov för anställda.
 • Se till att arbetstagarna, speciellt nyanställda får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker och övriga arbetsmiljöfaktorer till förebyggande av ohälsa och olycksfall. Instruktionerna ska ingå i introduktionen till all personal.
 • Se till att befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används.
 • Se till att vedertagen arbets- och lyftteknik används.

Kontakta oss idag för kostnadsfri offert på din flytt

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar

Begär offert